ความสุข
admin Զع¹ 10 2011 18:46:50
ไม่มีหนทางสู่ความสุข  ความสุขนั่นแหละคือหนทาง

- พระสัมมาสัมพุทธเจ้า -