คนธรรมดา
admin ԧҤ 17 2011 13:37:13
   คนเรายิ่งเป็นคนธรรมดา ยิ่งมีเวลาได้อยู่อย่างมีความสุขมากขึ้น
ยิ่งตัวตนเราเล็กลงเท่าไหร่ พื้นที่แห่งความสุขในดวงใจของเรา
 จะกลับขยายเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีตรีคูณ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทิ้งปราสาทราชวัง
ออกมาใช้ชีวิตอยู่กลางดินกินกลางทรายตราบจนวาระสุดท้ายของพระองค์

หากเราวางตนต่ำต้อยด้อยค่าเพียงดิน อหังการของเราจะแทบไม่มี
คนที่มองเห็นตัวเองเป็นคนเล็กคนน้อย จะไม่โกรธ ไม่ทะเลาะกับใคร
จิตจึงเบา  กายจึงเบา
ครองตนอยู่ในโลกที่แสนวุ่นวาย
ได้อย่างมีความสุข


ท่าน  ว. วชิรเมธี