สวนกลางใจ
admin Ҥ 24 2012 14:50:38


การทำงานศิลปะของผมนั้นก็เหมือนกับการฝึกฝนจิตใจ บำเพ็ญเพียร นานวันปีแล้วปีเล่า หวังให้มวลของอารมณ์ความรู้และวิญญาณได้กลั่นกรอง สิ่งมัวหมอง ความโง่เขลา ความหยาบกระด้าง เพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ อันเป็นรากเหง้าที่น่าภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้ ภูมิใจในความเป็นชาวพุทธ ของตัวเอง ส่งผ่านด้วยผลงานศิลปะบนเรือนร่าง เข้าไปแสดงตัวตนระหว่างจิตใจกันและกัน เพื่อหล่อหลอม เพื่อแสดงตน เพื่อขัดเกลา ให้จิตใจเดินผ่านความเจ็บปวดสู่ความประณีตอย่างสูงสุด ขอบคุณทุกกายวิญญาณที่ร่วมแสดงและบันทึกผลงานไว้เป็นความทรงจำในทศวรรษนี้ ก่อนจะไปสู่ศตวรรษต่อๆไป หวังเป็นอย่างสูงว่ากายวิญญาณทั้งหลายจะเปิดโอกาสใช้จิตวิญญาณของตนเอง ได้ลองสัมผัสความงามของดอกไม้ สายลม แสงแดดอ่อนๆกลางดงหนามแห่งงานศิลปะการสักลายนี้ มีกี่กายวิญญาณกันที่เคยเดินผ่านดงหนามนี้ไปสู่สวนที่สวยสุดหัวใจ

ซึ่งคุณเท่านั้นจะเป็นคนรับรู้เองเมื่อคุณเคยเดินเข้าไปแล้วเจอมัน..

...ยินดีด้วยจริงๆ

บั้มพ์ อีซี่ แท็ททู