ศิลปะสะท้อนวิถีชีวิต
admin Ҿѹ 03 2012 17:02:39

ศิลปะไทยทุกวันนี้ได้สูญเสียมนต์ขลังของมันไป สิ่งที่เรียกว่ามนต์เสน่ห์ คือไม่ใช่ความงามแบบ Academic แบบสมบูรณ์ หรือ Classic  เป็นเพียงเสน่ห์ และวิถีชีวิตของมนุษย์นั่นเองที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของเรา

 งานศิลปะนั้นออกมาจากวิถีชีวิต เราดำเนินชีวิตอย่างไรมันจะสะท้อนออกมาในงานศิลปะ ไม่ใช่เราใช้ชีวิตแบบหนึ่งและเราทำงานอีกรูปแบบหนึ่ง วิถีชีวิตเลวๆก็จะสะท้อนออกมาเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่เลว วิถีชีวิตหมายถึงอะไร หมายถึง อารมณ์ เลือดเนื้อ วิญญาณ สติ ปัญญาและการกระทำต่างๆ วัฒนธรรม ศิลปะ ศาสนา จะต้องเป็นสิ่งเดียวกัน เป็นเพชรเม็ดเดียวกันแต่มีสามหน้าตัด

อันเนื่องกับทางไท : เขมานันทะ