สุนทรียภาพ
admin Ҿѹ 03 2012 22:23:24

สุนทรียภาพนั้นย่อมพัฒนาไปตามการพัฒนาของญาณ ความละเอียดอ่อน สุขุมลุ่มลึกของญาณ ย่อมเปิดเผยถึงความกลมกลืนเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆอารมณ์หลากหลายภายนอกตัวมนุษย์เชื่อมโยงสัมพันธ์อย่างไรกับภาวะภายในตัวเขา 

 

สุนทรียภาพนั้นไม่ใช่เรื่องของความสามารถ หากเป็นการสร้างสรรค์งานที่ต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญชำนาญความสามารถเฉพาะราย ศิลปิน คือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ และหากผู้สร้างเป็นผู้ไม่ประกอบด้วยญาณ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาก็เป็นเพียงผลจากความสามารถฝีมือเป็นศิลปะตกแต่งออกแบบมีความงาม หากแต่ไร้สัจจะ เป็นผลงานแห่งการเสแสร้ง และแทนที่จะสะท้อนความงามอย่างสะเทือนอารมณ์ลึกซึ้ง กลับเป็นสิ่งน่าชิงชังไปในที่สุดได้

อันเนื่องกับทางไท : ท่านเขมานันทะ