easytattoo

   เข้าระบบ   
¡

ʼҹ


ʼҹ ?.

   สมาชิกขณะนี้   
ؤŷ: 1
Ҫԡй

Ҫԡ: 1
ѧ׹ѹ: 0
Ҫԡش: admin

The Evolution

ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ก่อนให้บริการลูกค้าของสตูดิโอ

ขั้นตอนการทำความสะอาดหลังให้บริการลูกค้าของสตูดิโอ

Easy Tattoo on Made in Thailand Channel 5

ช่างสัก1
 เหนืออื่นใดของอาชีพการสักลาย คือ ความสะอาด การรู้จักวิธีป้องกันการติดเชื้อทุกกรณี ระบบ Sterilization ที่ถูกต้องทุกขั้นตอน ความใส่ใจศึกษาพัฒนากระบวนการฆ่าเชื้อต่างๆ ที่นอกเหนือจากการเปลี่ยนเข็มใหม่ทุกครั้ง (ถือเป็นขั้นพื้นฐาน) และมันสำคัญเหนือฝีมือทางศิลปะ   เพราะ รอยสักสวยแต่ลูกค้าติดเชื้อ ช่างสักได้รับเชื้อป่วยเป็นโรค อายุการทำงานของช่างสักคงไม่ยืนยาว  การใส่ใจในเรื่องนี้ จึงต้องเป็นจรรยาบรรณของช่างสักอาชีพที่ทุกคนพึงมี    นอกเหนือจากฝีมือขั้นเทพทั้งหลาย 
 

งานสัก หรือ การสัก นั้นมีความเสี่ยงสูง ต่อโรคติดต่อและการแพร่เชื้อ
ซึ่งจะทำลายระบบ ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ต่อ ช่างสักและผู้ที่ใช้บริการ การสัก หรือ แม้แต่ ทุกๆคนที่เดินเข้าไปในร้านสัก หากแต่ช่างสักนั้น ขาดซึ่งจรรยาบรรณ และความเข้าใจ การรับผิดชอบต่อ อาชีพ, สังคม และ สถานบริการการสักที่ซึ่งควรจะเป็น อย่างถูกต้องและเหมาสม ซึ่งสามรถ นำไปสู่ซึ่ง การเสี่ยงในอัตราสูง ของการแพร่เชื้อของ โรคติดต่อ

หลายต่อหลาย ที่ๆให้บริการการสัก สภาวะแวดล้อม ของร้านๆนั้น ยังคงเป็นแหล่งกักเก็บเชื้อโรค จากคราบเลือด ที่ปะปน ไปกับคราบสกปรกของหมึก ที่กระเด็นไปตามโต๊ะ หรือ ละอองที่ฟุ้งกระจาย ในช่วงทำการสัก ไม่ว่าจะเนื่องมาจาก การใช้อัลตร้าโซนิค ในขณะทำการสัก, การใช้ละออง ของฟ็อกกี้ เพื่อทำความสะอาด ในขณะทำการสัก ซึ่งพฤติกรรม เหล่านี้ สามารถ สะสมเชื้อต่างๆปะปนในบรรยากาศของห้องทำงานได้ และยังคงอยู่กับห้องสักเสมอ เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาปล่าว อย่างแน่แท้ แต่ร้านสัก หลายๆร้านก็ยังคงไม่มีป้ายการเตือน หรือ คำแนะนำต่ออัตราเสี่ยงของผู้บริโภค ได้อย่างเหมาะสม อย่างที่ควรจะเป็นมากนัก หลายต่อหลายช่างสัก และร้านที่เปิดให้บริการการสักนั้น สร้างอัตราการเสี่ยงสูง กับเชื้อแบคทีเรียและโรคติดต่อทั้งหลาย ทั้งตัวช่างสักเอง และผู้ที่เข้ามาติดต่อรับบริการการสัก อีกทั้งตัวลูกค้าที่ขาดความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอนามัยต่างๆ บางครั้งหยิบจับ สิ่งของบนโต๊ะของช่างสักโดยไม่มีการสอบถามเสียก่อน


ประโยชน์ ของการป้องกัน จะนำพาเรา ไปสู่ชัยชนะ ต่อการแพร่เชื้อ ของโรคติดต่อทั้งหลายนั้น ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ และนำมาปฏิบัติ โดยเคร่งครัด และโดยตลอด เมื่อช่างสักตัดสินใจ ก้าวมาสู่การปฏิบัติงานสักเป็นอาชีพ หรือแม้กระทั่ง ทั้งช่างสักที่ไม่เปิดร้านอย่างเป็นทางการ(สักกันเองตามบ้าน หรือให้เพื่อนฝูงก็ตาม) ที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคน โดยไม่มีข้อยกเว้น

โรคติดต่อที่เจือปน ซึ่งแฝงตัวในการสัก ซึ่งอาจเกิดจาก การไม่มีเจตนา หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จากการถ่ายทอดเชื้อโรค จากตัวบุคคล ไปสู่สิ่งของ และจากสิ่งของดังกล่าว ไปสู่บุคคล อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งการปฏิบัติแบบนี้ เป็นเรื่องปรกติที่เกิดขึ้น ในสถานที่ๆให้บริการการสัก หรือ แม้แต่ ผลลัพท์ที่เกิดจาก การทำความสะอาดภายหลัง จากขั้นตอนเมื่อเสร็จสิ้นขบวนการการทำงานสัก และการนำอุปกรณ์ ที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติการสัก ไปสู่การฆ่าเชื้อโรค


ไวรัสตับอักเสบ ทุกชนิด(A, B หรือ C) สามารถอยู่ได้ หรือแฝงตัว กับพื้นผิวต่างๆ ระยะเวลาจาก1-10วัน ขึ้นอยู่กับ สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการยังชีพ ของเชื้อดังกล่าว แฝงตัว และเจือปน อยู่กับวัสดุอุปกรณ์, พื้นผิว หรือสิ่งของ ซึ่งสามารถ เป็นตัวเชื่อมต่อ ระหว่างคน2คน หรือมากกว่านั้น และเชื้อโรคที่แฝงตัวนั้น สามารถถ่ายทอด จากลูกค้าไปยังลูกค้าได้อีก ซึ่งความเป็นไปได้อีกหลากหลายทางคือ จากลูกค้าไปสู่ผู้ร่วมงาน(ที่ไม่ใช่ช่างสัก แต่ทำงานที่ร้านนั้นๆ) และผู้ร่วมงาน ไปสู่ลูกค้า เราไม่สามรถเชื่อในสิ่งที่เราคิดและเห็นได้ กับเชื้อที่แฝงแบบนี้ การสัมผัสแบบมั่นใจ จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบอาชีพการสัก ปฏิบัติถูกต้องทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการสัก หรือ ขั้นตอนการทำความสะอาดอุปกรณ์ ของช่างสัก ซึ่งสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับจรรยาบรรณ ของช่างแต่ละบุคคลอีกทีลูกค้าไม่อาจทราบได้ว่า บริเวณพื้นที่ดังกล่าว ผ่านขั้นตอน การทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ ในส่วนของพื้นที่และบริเวณทำงาน ได้ปฏิบัติมาอย่างไร สำหรับลูกค้าคนที่เข้ามาทำการสักก่อนหน้าของคุณ(ไม่รวมถึง การฆ่าเชื้อของอุปกรณ์ การทำงานสัก) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ อาจนำไปสู่การถ่ายทอด หรือแพร่เชื้อของโรคติดต่อที่เจือปน ซึ่งแฝงตัวในการสัก ดังกล่าวได้
  
 

                       © 2005 - 2018Allrights reserve  
344 Soi Navamin19, Navamin Rd., Klongjan, Bangkapi, Bkk, Thailand 10240

                  Tel :  +66 89 2006816, +66 81 7203531


2410592